Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on opettaa havainnoimaan, ymmärtämään ja analysoimaan nykyisiä kaupunkeja. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen klassikoita, teorioita ja käsitteitä sekä erilaisia kaupunkikysymyksiä, mm. kaupunkipolitiikkaa, kaupunkikulttuuria,  kaupunkisuunnittelua, segregaatiota, arkkitehtuuria ja asumista. Luentoihin liittyvän  harjoitustyön tehtyään opiskelija osaa soveltaa kaupunkitutkimuksen käsitteitä.

 

Luennot, harjoitustyö ja  lopputentti.

Luennoilla annettava kirjallisuus

 

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1= välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Helsinki

Toteuttaja: Helsingin Evankelinen Opisto
Kirstinkatu 1
00530 Helsinki
Puhelin: 050 4620 723
Sähköposti: marjukka.vainio-rossi@heo.fi
WWW: http://www.heo.fi/

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot