Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 2.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 7.3.2017
16:15 - 17:45
To 9.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 14.3.2017
16:15 - 17:45
To 16.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 21.3.2017
16:15 - 17:45
To 23.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 28.3.2017
16:15 - 17:45
To 30.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 4.4.2017
16:15 - 17:45
To 6.4.2017
16:15 - 17:45
Ti 11.4.2017
16:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on opettaa havainnoimaan, ymmärtämään ja analysoimaan nykyisiä kaupunkeja. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen klassikoita, teorioita ja käsitteitä sekä erilaisia kaupunkikysymyksiä, mm. kaupunkipolitiikkaa, kaupunkikulttuuria, kaupunkisuunnittelua, segregaatiota, arkkitehtuuria ja asumista. Luentoihin liittyvän harjoitustyön tehtyään opiskelija osaa soveltaa kaupunkitutkimuksen käsitteitä.

Luennot 24 t + harjoitustyö ja lopputentti.

Luennoilla annettava kirjallisuus.

Asteikolla 0-5.

Harjoitustyöstä sovitaan ensimmäisellä kerralla.

Lopputentit:
ke 19.4.17 klo 17-20
ke 10.5.17 klo 17-20.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakson voi sisällyttää joko yhteiskuntapolitiikan perus- tai aineopintoihin. Opintojakso kuuluu myös kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuteen.