Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.16 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso johdattaa sosiaali- ja kulttuurigerontologiseen vanhenemisen tutkimukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot vanhenemisen tutkimuksen kohteista, käsitteistöstä ja tarkastelutavoista. Opiskelija on tutustunut mm. iän, ajan ja sukupolven vuorovaikutukseen, vanhenemisen muodonmuutoksiin ja hyvän vanhenemisen kysymyksiin.

Verkkoluennot, tehtäviä ja oppimispäiväkirja.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Alkuluento ti 10.5.16 klo 16-17 ja loppuluento ti 7.6.16 klo 16-17. Lisäksi alku- ja loppuluennon välillä kuunnellaan luentotallenteita ja tehdään tehtäviä. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodleen 23.6.16 mennessä.

Keskiviikkona 8.6. klo 16.30-18 järjestetään elokuvailta, paikka Päärakennus Fabianinkatu 33, sali 14. PERUTTU. Tapaamisessa katsotaan Annika Grofin vuonna 2009 ohjaama puolituntinen dokumentti Rajauksen ulkopuolella, joka kertoo kodinhoitajista ja heidän asiakkaistaan. Dokumentin jälkeen on varattu tunti aikaa keskustelulle. Huom. elokuva ei kuulu kurssiin pakollisena, eikä siitä tarvitse tehdä raporttia tai muuta suoritetta.

Moodle oppimisympäristö aukeaa 10.5.16.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso kuuluu osana Vanhenemisen tutkimuksen opintokokonaisuuteen ja Yhteiskuntapolitiikan perusopintoihin.