Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso johdattaa sosiaali- ja kulttuurigerontologiseen vanhenemisen tutkimukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot vanhenemisen tutkimuksen kohteista, käsitteistöstä ja tarkastelutavoista. Opiskelija on tutustunut mm. iän, ajan ja sukupolven vuorovaikutukseen, vanhenemisen muodonmuutoksiin ja hyvän vanhenemisen kysymyksiin.

Alku- ja loppuluento, luentotallenteet ja tehtäviä.

Asteikolla 0-5.

Alkuluento ti 15.11.16 klo 16-17 ja loppuluento ti 13.12.16 klo 16-17. Luennoista tehdään myös tallenteet. Alku- ja loppuluennon välillä kuunnellaan luentotallenteita ja tehdään tehtäviä.
Oppimispäiväkirjan palautus 9.1.17 mennessä Moodle-oppimisympäristöön.

Verkko-oppimisympäristö Moodle aukeaa 14.11.16.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakson voi sisällyttää yhteiskuntapolitiikan perus- tai aineopintoihin. Opintojakso kuuluu myös vanhenemisen tutkimuksen opintokokonaisuuteen.