Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.16 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ympäristöpolitiikan keskeiset käsitteet ja ympäristöpolitiikan keinojen teoreettiset perusteet sekä arvioidaan kriittisesti keinojen soveltuvuutta erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Luentotallenteet+ tehtäviä ja essee

Opettajan ilmoittama kirjallisuus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Moodle-oppimisympärsitö aukeaa 27.6.16

Opiskelija kuuntelee luentotallenteet itsenäisesti.

Tehtävien palautukset:

I Välitehtävän palautus 25.7.16
II Välitehtävän palautus 1.8.16
III Välitehtävän palautus 8.8.16
Luentomuistiinpanojen ja esseen palautus 31.8.16 mennessä oppimisympäristö Moodleen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso kuuluu osana yhteiskuntapolitiikan perus- ja aineopintoihin