Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ympäristöpolitiikan keskeiset käsitteet ja ympäristöpolitiikan keinojen teoreettiset perusteet sekä arvioidaan kriittisesti keinojen soveltuvuutta erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Verkkoluennot + tehtäviä ja essee.

Kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Asteikolla 0-5.

Moodle-oppimisympäristö aukeaa 28.2.17.

Verkkoluennot: ke 1.3.-22.3.17 klo 17-19.30. Luennoista tehdään myös tallenteet.

Tehtävien palautukset:
I Välitehtävän palautus 8.3.17
II Välitehtävän palautus 15.3.17
III Välitehtävän palautus 22.3.17
Luentomuistiinpanojen ja esseen palautus 17.4.17 mennessä. Tehtävät palautetaan oppimisympäristö Moodleen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakson voi sisällyttää joko yhteiskuntapolitiikan perus- tai aineopintoihin. Opintojakso kuuluu myös ympäristöpolitiikan opintokokonaisuuteen.