Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ympäristöpolitiikan keskeiset käsitteet ja ympäristöpolitiikan keinojen teoreettiset perusteet sekä arvioidaan kriittisesti keinojen soveltuvuutta erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Luentotallenteet + tehtäviä ja essee.

Kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Asteikolla 0-5.

Moodle-oppimisympäristö aukeaa 26.6.17.

Tehtävien palautukset:
I Välitehtävän palautus 31.7.17
II Välitehtävän palautus 7.8.17
III Välitehtävän palautus 14.8.17
Luentomuistiinpanojen ja esseen palautus 31.8.17 mennessä. Tehtävät palautetaan oppimisympäristö Moodleen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakson voi sisällyttää joko yhteiskuntapolitiikan perus- tai aineopintoihin. Opintojakso kuuluu myös ympäristöpolitiikan opintokokonaisuuteen.