Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.1.2017
17:00 - 19:30
Ti 31.1.2017
17:00 - 19:30
Ti 7.2.2017
17:00 - 19:30
Ti 14.2.2017
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssilla tarkastellaan valtiollisten ja kunnallisten vammaispalveluiden prosesseja ja kykyä vastata palvelutarpeeseen. Laajemmin kurssilla käsitellään hyvinvointipalveluiden käytäntöjä ja ideologiaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vammaisten henkilöiden asumisen mahdollisuuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen suhteessa yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Opiskelija kykenee myös tunnistamaan vammaisten kansalaisuuden määrittymiseen vaikuttavia tekijöitä kuten koulutukseen ja työelämään osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä. Lisäksi opiskelija ymmärtää järjestötoiminnan ja muun vammaisten kansalaisyhteiskunnallisen toiminnan merkityksen sekä kykenee vertaamaan suomalaista vammaispolitiikkaa pohjoismaiseen ja laajemmin eurooppalaiseen vammaispolitiikkaan.

Seminaari ja oppimispäiväkirja.

  • Shah, S. & Priestley, M. (2011) Disability and Social Change: Private Lives and Public Policies (224 s.).
  • Savtschenko, V. & Suikkanen, A. & Linnakangas, R. (2010). Vammaiset ja pitkäaikaissairaat Suomen maakunnissa: prevalenssi, työllisyys, tulot ja koulutus. Yhteiskuntapolitiikka 75, 1 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/101548/savtschenko.pdf?sequence=1
  • Elisabeth Hästbacka & Mikael Nygård (2013) Disability and citizenship. Politicians' views on disabled persons' citizenship in Finland, Scandinavian Journal of Disability Research, 15:2, 125-142, DOI: 10.1080/15017419.2012.676566
  • Eriksson, Susan (2008). Erot, erilaisuus ja elinolot: vammaisten arkielämä ja itsemäärääminen. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 3 (191 s.).
  • Imrie, Rob (2010) Disability, embodiment, and the meaning of the home, in Hall, E., Chouinard, V. and Wilton, R., (eds.), Towards enabling geographies ‘Disabled’ bodies and minds in society and space, Ashgate, Aldershot, 23-45 (reprinted from Housing Studies, 19, 5, 745-763).

Asteikolla 0-5.

Seminaarityöskentely edellyttää jokaisen aktiivista osallistumista. Tämä onnistuu parhaiten, kun osallistujat ovat valmistautuneita keskustelemaan käsiteltävistä artikkeleista. Siksi kaikki lukevat etukäteen käsittelyyn tulevat artikkelit ja myös kirjoittavat niistä etukäteen kommentit.

Oppimispäiväkirjan palautuksesta sovitaan ensimmäisellä kerralla.

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodle aukeaa 10.1.16.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu vammaistutkimusken opintokokonaisuuteen (25 op).