Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kurssilla käsitellään sosiaalipolitiikan peruskäsitteitä, hyvinvointivaltioiden toimintaperiaatteita ja tyypittelyitä sekä hyvinvointivaltion muutosta selittäviä teorioita. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaiset hyvinvointivaltiotyypit ja osaa analysoida väestörakenteen, instituutioiden ja käyttäytymisen vaikutusta hyvinvointivaltioiden toimintaan ja kansalaisten hyvinvointiin.

Opintojakso kuuluu yhteiskuntapolitiikan perusopintoinin (25 op).

Kuunnellaan itsenäsesti luennot verkossa ja keskustellaan niistä kurssin keskustelualueella. Keskustelutehtävä tehdään työpajoissa oppimisympäristö Moodlessa, palautus 12.10.15. Lisäksi suoritetaan verkkotentti.

Kurssi ajoittuu 21.9.-12.10.15 väliselle ajalle. Kurssin jälkeen suoritetaan verkkotentti.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 21.09.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkotentit:

Ma 26.10.klo 17-21
Ke 25.11.klo 17-21
Ke 16.12.klo 17-21

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Tiedot opinnoista ja ilmoittautumisohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Niemelä, Mikko (toim.): Eurooppalaiset elinolot. Teemakirja. Helsinki: Kela, 2014
Saari, Taipale, Kainulainen (toim.): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opetuspaikkakunta:
Ylivieska

Toteuttaja:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Ylivieska
Koulukatu 2 B (3. krs)
84100 Ylivieska
Puhelin: 044 445 7631
Sähköposti: kesayo@ylivieska.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/ylivieska/

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot