Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 13.9.2016
16:30 - 18:30
To 15.9.2016
16:30 - 18:30
Ti 20.9.2016
16:30 - 18:30
To 22.9.2016
16:30 - 18:30
Ti 27.9.2016
16:30 - 18:30
To 29.9.2016
16:30 - 18:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssilla käsitellään sosiaalipolitiikan peruskäsitteitä, hyvinvointivaltioiden toimintaperiaatteita ja tyypittelyitä sekä hyvinvointivaltion muutosta selittäviä teorioita. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaiset hyvinvointivaltiotyypit ja osaa analysoida väestörakenteen, instituutioiden ja käyttäytymisen vaikutusta hyvinvointivaltioiden toimintaan ja kansalaisten hyvinvointiin.

Luennot + referaattitehtävä ja tentti

Niemelä, Mikko (toim.): Eurooppalaiset elinolot. Teemakirja. Helsinki: Kela, 2014
Saari, Taipale, Kainulainen (toim.): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013.

Asteikolla 0-5.

Huom! Perusopintojen orientaatio on ke 7.9. klo 16.30-18.30, paikka Unioninkatu 40, sali 12. Orientaatiossa käydään läpi alkavaa yhteiskuntapolitiikan opintokokonaisuutta.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodle aukeaa 13.9.16.
Referaattitehtävä palautetaan 3.10.16 Moodle-oppimisympärsitöön.

Tenttipäivät:
la 22.10.16 klo 9-13
la 12.11.16 klo 9-13
la 10.12.16 klo 9-13

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu yhteiskuntapolitiikan perusopintoihin (25 op).