Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 13.9.2016
16:30 - 18:30
To 15.9.2016
16:30 - 18:30
Ti 20.9.2016
16:30 - 18:30
To 22.9.2016
16:30 - 18:30
Ti 27.9.2016
16:30 - 18:30
To 29.9.2016
16:30 - 18:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kurssilla käsitellään sosiaalipolitiikan peruskäsitteitä, hyvinvointivaltioiden toimintaperiaatteita ja tyypittelyitä sekä hyvinvointivaltion muutosta selittäviä teorioita. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaiset hyvinvointivaltiotyypit ja osaa analysoida väestörakenteen, instituutioiden ja käyttäytymisen vaikutusta hyvinvointivaltioiden toimintaan ja kansalaisten hyvinvointiin.

Luennot + referaattitehtävä ja tentti

Niemelä, Mikko (toim.): Eurooppalaiset elinolot. Teemakirja. Helsinki: Kela, 2014
Saari, Taipale, Kainulainen (toim.): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013.

Asteikolla 0-5.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodle aukeaa 13.9.16.
Referaattitehtävä palautetaan 3.10.16 Moodle-oppimisympäristöön.

Tenttipäivät:
la 22.10.16 klo 9-13
la 12.11.16 klo 9-13
la 10.12.16 klo 9-13

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu yhteiskuntapolitiikan perusopintoihin (25 op).