Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää erilaisiin yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen koulukuntiin ja suuntauksiin. Opintojakso antaa perustiedot kaupunkitutkimuksesta ja sen keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi tutustutaan lähemmin yhteen kaupunkitutkimuksen klassikkoon.

Verkkotentti

Gates Richard T. and Stout Frederic (ed.): The City Reader. 5th edition Routledge

sekä yksi seuraavista:

Weber Max: The City

Castells Manuel: The Urban Question

Harvey David: Social Justice and the City

Lefebvre Henri: Writings On Cities

Asteikolla 0-5.

Tentit suoritetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Tenttipäivät:
ma 23.1.17 klo 17-21
ke 22.2.17 klo 17-21
ma 20.3.17 klo 17-21

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu yhteiskuntapolitiikan aineopintoihin (35 op)