Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään hyvinvointivaltion keskeisimpiin järjestelmiin ja toimintatapoihin sekä niiden muutokseen. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa toimeentuloturvan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen, toimeenpano ja rahoitus. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaaliturvajärjestelmän rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä pystyy soveltamaan oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin.

Opintojakso kuuluu yhteiskuntapolitiikan perusopintoihin (25 op).

Verkkotentti

Moodle
Tentit tehdään Moodle-oppimisympäristössä. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Tenttipäivät:

ma 14.12.15 klo 17-21
ma 14.3.16 klo 17-21
ke 13.4.16 klo 17-21
ke 11.5.16 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Tiedot opinnoista ja ilmoittautuminen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Björnberg, Ulla & Ottosen, Mai Heide (eds.): Challenges for Future Family Policies in the Nordic Countries, https://pure.sfi.dk/ws/files/202132/1338_Challenges_for_future_family_policies.pdf

Havakka, Pauliina & Niemelä, Mikko & Uusitalo, Hannu (toim.): Sosiaalivakuutus. 2012

Julkunen, Raija: UUDEN TYÖN PARADOKSIT. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Vastapaino

Tentti arvioidaan asteikolla 1-5, hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opetuspaikkakunta:
Ylivieska

Toteuttaja:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Ylivieska
Koulukatu 2 B (3. krs)
84100 Ylivieska
Puhelin: 044 445 7631
Sähköposti: kesayo@ylivieska.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/ylivieska/

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot