Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 2.11.2016
16:00 - 18:00
Ke 9.11.2016
16:00 - 18:00
Ke 16.11.2016
16:00 - 18:00
Ke 23.11.2016
16:00 - 18:00
Ke 30.11.2016
16:00 - 18:00
Ke 7.12.2016
16:00 - 18:00
Ke 14.12.2016
16:00 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään hyvinvointivaltion keskeisimpiin järjestelmiin ja toimintatapoihin sekä niiden muutokseen. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa toimeentuloturvan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen, toimeenpano ja rahoitus. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaaliturvajärjestelmän rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä pystyy soveltamaan oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin.

Kurssin suorittamiseen vaaditaan

1) Pieni tentti (puoli tuntia viimeisellä kokoontumiskerralla), uusintamahdollisuus tammikuun 2017

2) Osallistuminen ryhmätyöhön (aiheet jaetaan 1. kerralla)

3) Pieni kirjallisuusessee (aiheet jaetaan 1. kerralla)

Kurssilukemisto esseiden laatimista varten ilmoitetaan ensimmäisellä kerralla.

Asteikolla 0-5.

Kurssin ohjelma

2.11. Sosiaalipolitiikan päätöksenteon ja vaikuttamisen instituutiot Jouko Kajanoja + kurssin käytännön toteutus ja alkujärjestäytyminen Jussi Simpura

9.11. Instituutionäkökulmia hyvinvointivaltioon ja sosiaalipolitiikkaan, Jussi Simpura

16.11. Eläketurvan instituutiot, Mikko Kautto

23.11. Työmarkkinoiden instituutiot, Seija Ilmakunnas

30.11. Hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan tieto- ja muisti-instituutiot ja tiedonkäyttö, Jussi Simpura

7.12 Muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen instituutionaalisissa järjestelmissä, Pirkko-Liisa Rauhala

14.12. Hyvinvointivaltiolliset suojelu- ja valvontainstituutiot + kurssin lopputoimet, Jussi Simpura

Tarkemmat tiedot pienryhmätyöskentelystä, esseestä ja lopputentistä kerrotaan ensimmäisellä kerralla.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Dos. Jussi Simpura

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot