Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijoilla on käsitys yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta erityisesti yhteiskuntaluokista ja sosiaalisista kerrostumista, työmarkkinoiden ja tulojen eroista, terveyseroista, alueellisesta segregaatiosta ja oikeudenmukaisuuden kysymyksistä ja he ymmärtävät yhteiskunnallisten erojen sosiaalisia vaikutuksia. Opiskelijat hallitsevat myös tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja esseen tekemisen perusteet.

a) Kirjallisuusseminaari tai b) Kirjatentti

Kirjallisuusseminaari, jonka yhteydessä kirjoitetaan tieteellinen essee. Esseen aihe liittyy yhteen seuraavista teemoista: Yhteiskuntaluokat ja sosiaaliset kerrostumat, työmarkkinoiden ja tulojen erot, terveyserot, alueellinen segregaatio ja oikeudenmukaisuuden kysymykset. Seminaari-istunnot pidetään verkossa, jossa opponoidaan toisen opiskelijan essee ja osallistutaan kaikkien opiskelijoiden töiden keskusteluun.

Kirjallisuusseminaarin aikataulu:
- ti 12.1.16 moodle oppimisympäristö aukeaa
- ma 18.1.16 tutkimusteeman valinta ja esseeaiheiden ilmoittaminen
- ma 25.1.16 tarkka tutkimuskysymys + esseen dispositio
- ma 1.2.16 opponointiaiheiden valinta
- ma 15.2.16 esseet kirjallisuusseminaariin
- ma 22.2.16 opponoinnit seminaarin keskustelualueelle
- ma 22.2.-29.2.16 verkkokesksutelu esseistä

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 12.01.16 Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

b) Kirjatentit (5 op):

Tenttipäivät:
la 9.1.16 klo 9-13
la 6.2.16 klo 9-13
la 27.2.16 klo 9-13

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Tiedot opinnoista ja ilmoittautuminen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Therborn, Göran: The Killing Fields of Inequality. Polity Press, 2013.(Suomeksi Eriarvoisuus tappaa)
Purhonen S, Gronow J, Heikkilä R, Kahma N, Rahkonen K & Toikka A: Suomalainen maku: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2014.
Laaksonen M & Silventoinen K: Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opetuspaikkakunta:
Helsinki

Toteuttaja:
Helsingin Evankelinen Opisto
Kirstinkatu 1
00530 Helsinki
Puhelin: 050 4620 723
Sähköposti: marjukka.vainio-rossi@heo.fi
WWW: http://www.heo.fi/

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot