Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijoilla on käsitys yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta erityisesti yhteiskuntaluokista ja sosiaalisista kerrostumista, työmarkkinoiden ja tulojen eroista, terveyseroista, alueellisesta segregaatiosta ja oikeudenmukaisuuden kysymyksistä ja he ymmärtävät yhteiskunnallisten erojen sosiaalisia vaikutuksia. Opiskelijat hallitsevat myös tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja esseen tekemisen perusteet.

Kirjallisuusseminaari, jonka yhteydessä kirjoitetaan tieteellinen essee, jota työstetään vaiheittain. Esseen aihe liittyy yhteen seuraavista teemoista: Yhteiskuntaluokat ja sosiaaliset kerrostumat, työmarkkinoiden ja tulojen erot, terveyserot, alueellinen segregaatio ja oikeudenmukaisuuden kysymykset. Seminaari-istunnot pidetään verkossa, jossa opponoidaan toisen opiskelijan essee ja osallistutaan kaikkien opiskelijoiden töiden keskusteluun.

Therborn, Göran: The Killing Fields of Inequality. Polity Press, 2013.(Suomeksi Eriarvoisuus tappaa)
Purhonen S, Gronow J, Heikkilä R, Kahma N, Rahkonen K & Toikka A: Suomalainen maku: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2014.
Laaksonen M & Silventoinen K: Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät

Asteikolla 0-5.

Moodle verkko-oppimisympäristö aukeaa 10.1.17.

Kirjallisuusseminaarin aikataulu:
- ti 10.1.17 moodle oppimisympäristö aukeaa
- ma 16.1.17 tutkimusteeman valinta ja esseeaiheiden ilmoittaminen
- ma 23.1.17 tarkka tutkimuskysymys + esseen dispositio
- ma 30.1.17 opponointiaiheiden valinta
- ma 13.2.17 esseet kirjallisuusseminaariin
- ma 20.2.17 opponoinnit seminaarin keskustelualueelle
- ma 20.2.-27.2.17 verkkokeskustelu esseistä

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu yhteiskuntapolitiikan perusopintoihin (25 op).