Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson tavoite on, että opiskelija perehtyy hyvinvointipolitiikan periaatteisiin ja muutoksiin, huono-osaisuuden kysymyksiin sekä palvelu- ja etuusjärjestelmään Suomessa ja kansainvälisesti.

Hyvinvointipolitiikan ajankohtaisista muutossuunnista opiskelija paneutuu sosiaalisen investoinnin, aktivoinnin, harkintavallan ja henkilökohtaistamisen kysymyksiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään sosiaalityön paikkaa ja muutostekijöitä hyvinvointipolitiikan lähtökohdat huomioon ottaen.

Verkkotentti

  • Hyvinvointivaltiosta hyvinvointimarkkinoille ja takaisin? -teemanumero. Janus - Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 2013, 21 (4) Sivut 290–379.
  • Morel N & Palier B & Palme J (toim.): Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and challenges. Bristol: Policy Press, 2012

sekä lisäksi kaksi julkaisua seuraavista:

  • Kalliomaa-Puha L & Kotkas T & Rajavaara M (toim.): Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen. Teemakirja 13. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2014. Saatavissa: http://www.kela.fi/julkaisut-tutkimus.
  • Karjalainen V & Keskitalo E (toim.): Kaikki työuralle. Työttömien aktivointipolitiikkaa Suomessa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013. Saatavissa: http://www.julkari.fi/.
  • Needham C: Personalising public services. Understanding the personalisation narrative. Bristol: The Policy Press 2011.
  • Niemelä M & Saari J (toim.): Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. Teemakirja 10. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2013. Saatavissa: http://www.kela.fi/julkaisut-tutkimus.
  • Sihto M & Palosuo H & Topo P & Vuorenkoski L & Leppo K (toim.): Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013. Sivut 9­-325. Saatavissa: http://www.julkari.fi/.

Asteikolla 0-5

Sosionomi AMK-tutkinto
PÄIVITYS 9.5.2017: Korvaavuuksia ei voi enää hakea.

Aiemmin suoritetulla sosionomi AMK-tutkinnolla voidaan korvata seuraavat perusopintojen opintojaksot.

Sosiaalityön perusopinnot (korvaavuus yhteensä 20 op):
Kansalainen ja yhteisöt (5 op) - A731380
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op) - A731390
Hyvinvointipolitiikka (5 op) - A732490
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op) - A732510

Huom! Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhempia.

Huom! Jos haet 20 opintopisteen korvaavuutta sosionomi AMK-tutkinnolla niin ilmoittaudu korvattaville opintojaksoille Sosiaalityön perusopintojen korvaavuudet 20 op -linkin kautta. Näin maksat vain 75 euroa neljästä opintojaksosta. Muuta ilmoittautumista KORVATTAVILLE opintojaksoille ei tarvitse tehdä. Ole huolellinen, rahoja ei palauteta.

Sinun tulee kuitenkin ilmoittautua sosiaalityön johdantokurssille 5 op (vaikka saat korvaavuuden muista kursseista) ja maksaa johdantokurssista 75 e.

AMK-tutkinnolla saatu korvaavuus rekisteröidään yliopiston opintorekisteriin Oodiin siinä vaiheessa, kun olet saanut johdantokurssista suoritusmerkinnän. Jos et saa suoritettua johdantokurssia tämän opinto-ohjelman aikana niin korvaavuutta ei rekisteröidä Oodiin.

Opintojakson Moodle-sivut, jossa verkkotentti tehdään, aukeavat 8.5.2017.

Verkkotenttipäivät:
ma 22.5.2017 klo 17-20
ma 3.7.2017 klo 17-20
ke 16.8.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiaalityön perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset).