Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on problematisoida aikuissosiaalityön käsitettä ja tutustua monipuolisesti aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön erilaisiin ilmiöihin, sosiaalisiin ongelmiin ja asiakaskuntaan. Lisäksi opiskelija oppii tuntemaan muutos- ja motivaatiotyötä sekä työskentelyä vastentahtoisten asiakkaiden kanssa. Kurssi perehdyttää myös lapsen asemaan aikuissosiaalityön palvelujärjestelmässä.

Luentotallenteet 6h
Tekstejä ja videoita hyödyntävä verkkokeskustelu
Oppimistehtävät oheiskirjallisuutta hyödyntäen

Opintojakson osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opinto-ohjelman ajan. Myöhässä tulevat tehtävien palautukset laskevat opintojakson arvosanaa.

Laitinen, M. & Niskala A. (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino 2013.
Laitinen, M. & Pohjola, A. (toim.) Tabujen kahleet. Vastapaino 2009.
Jokinen, A. & Juhila, K. (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino 2008.

Asteikolla 0-5

Sosionomi AMK-tutkinto
PÄIVITYS 9.5.2017: Korvaavuuksia ei voi enää hakea.

Aiemmin suoritetulla sosionomi AMK-tutkinnolla voidaan korvata seuraavat perusopintojen opintojaksot.

Sosiaalityön perusopinnot (korvaavuus yhteensä 20 op):
Kansalainen ja yhteisöt (5 op) - A731380
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op) - A731390
Hyvinvointipolitiikka (5 op) - A732490
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op) - A732510

Huom! Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhempia.

Huom! Jos haet 20 opintopisteen korvaavuutta sosionomi AMK-tutkinnolla niin ilmoittaudu korvattaville opintojaksoille Sosiaalityön perusopintojen korvaavuudet 20 op -linkin kautta, joka löytyy Sosiaalityön johdantokurssin opinto-ohjelmasta kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksu. Näin maksat vain 75 euroa neljästä opintojaksosta. Muuta ilmoittautumista korvattaville opintojaksoille ei tarvitse tehdä. Ole huolellinen, rahoja ei palauteta.

Sosionomi AMK-tutkinnolla saatu korvaavuus rekisteröidään yliopiston opintorekisteriin Oodiin siinä vaiheessa, kun olet saanut johdantokurssista suoritusmerkinnän. Jos et saa suoritettua johdantokurssia tämän opinto-ohjelman aikana niin korvaavuutta ei rekisteröidä Oodiin.

Opintojakson Moodle-sivut aukeavat 29.5.2017, jolloin opiskelu alkaa.

Verkkokeskustelut neljästä eri teemasta ajalla 29.6.-9.7.2017

Oppimistehtävät palautetaan 13.8. mennessä Moodle-oppimisympäristöön.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiaalityön perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset).