Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi on suunnattu Avoimessa yliopistossa opiskeleville, Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, monikulttuurisuusalan ammattilaisille sekä muille monikulttuurisuusteemoista kiinnostuneille.

Verkkoluennot 16 h ja tiivistelmän (n. 250 sanaa) laatiminen jokaisesta luennosta sekä kokoavan esseen kirjoittaminen kahdesta teoreettisesta ja kahdesta soveltavasta luennosta kirjallisuuksineen. Kirjallisuutena käytetään luennoitsijoiden valitsemia artikkeleita.

Arviointi perustuu esseeseen ja se arvoidaan asteikolla 0-5.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Kurssin painopiste on työyhteisöissä, mutta myös kulttuurien kohtaamista opetus-, ohjaus ja asiakastyössä tullaan käsittelemään. Kurssi koostuu kahdesta osasta: neljästä teoreettisemmasta ja neljästä soveltavammasta luennosta. Ensimmäisellä puolikkaalla opiskelija perehtyy erityisesti sosiaalipsykologisiin ja organisaatiopsykologiin teorioihin ja tutkimustietoon monikulttuuristen ryhmien toiminnasta ja johtamisesta. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan kulttuurien kohtaamista työelämän erilaisissa konteksteissa. Nämä luennot keskittyvät erityisesti sosiologian, sosiaalityön ja kasvatustieteiden näkökulmiin. Kurssin käytyään opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä monikulttuuristen työyhteisöjen toimintaa helpottavia ja vaikeuttavia tekijöitä sekä tarkastella tieteellisten käsitteiden avulla maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatiota työyhteisöön.

Kurssin ohjelma:

1. Mitä on monikulttuurinen työelämä? Mitä tiedetään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksista ryhmän toimintaan, tuloksellisuuteen ja päätöksentekoon? / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

2. Ennakkoluulot, epäluottamus ja syrjintä työelämässä / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

3. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatio työyhteisöön / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

4. Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

5. Monikulttuurisuus koulutyön kontekstissa / Anna-Leena Riitaoja, FT

6. Monikulttuurisuus ohjaustyössä ja koulutuksessa / Ari Nieminen, VTT

7. Monikulttuurisuus sosiaalityössä / Marja Katisko, VTT

8. Monikulttuurisuus hoitotyön kontekstissa / Antero Olakivi, VTM (tohtorikoulutettava)

Verkkoluennot: ti ja to 17.5.-9.6.16 klo 16.30-18. Luentotallenteet ovat kuunneltavissa luentoa seuraavana päivänä Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimisympäristö Moodle aukeaa 17.5.16

Tehtävät

Tiivistelmän ja esseen palautus Moodleen 19.6.16 tai 30.6.16 mennessä.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.