Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on monitieteinen ja sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Väkivalta, sieppaukset ja muut terroriteot nostavat ääriliikkeitä toistuvasti valtajulkisuuteen kaikkialla maailmassa. Joukkosurmat, etnisiin vähemmistöihin kohdistuvat vihapuheet ja -teot myös Euroopassa ja Pohjoismaissa liittyvät monin tavoin tämän ajan globaaleihin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Viha ja valta -luentosarjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mistä kaikesta tässä on kyse. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijat ja muut asiantuntijat valottavat eri näkökulmista vihan ja vallan taustoja ja seurauksia. Luentosarjassa käsitellään mm. terrorismin historiaa, vihan retoriikkaa, uutta poliittista osallistumista, sukupuolittunutta väkivaltaa, kuoleman ritualisoitumista ja muita globaalin media-ajan vihailmiöitä.

Luentotallenteet:

Luento 1: Kurssin avaus. Viha ja valta globaalin media-ajan ilmiönä. Viestinnän yliopistonlehtori, VTT Salli Hakala, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto
Luento 2: Vihan ja väkivallan historiaa: Terrorismin yksinäiset sudet ja muut uudet muodot. Tutkimusjohtaja, VTT Leena Malkki, Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen verkosto

Luento 3: Poliittinen radikalismi ja mobilisaation uudet muodot. Politiikan tutkija, YTT Jarmo Rinne, Helsingin yliopisto, Politiikan ja taloudentutkimuksen laitos
Luento 4: Puolikuun pelko. Muslimivastaiset ääriliikkeet Euroopassa, historian tutkija FT Jussi Jalonen, Tampereen yliopisto/Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Luento 5: Charlie Hebdo ja vihan rituaalit. Dosentti, mediatutkija, FT Johanna Sumiala, Helsingin yliopisto/Tampereen yliopisto, COMET-tutkimusyksikkö
Luento 6: Radikaali Islamismi Suomessa. Tutkija Juha Saarinen, Finnish Middle East Consulting Group

Luento 7: Vihapuhe ja syrjintä maahanmuuton kontekstissa: ryhmien väliset suhteet, sosiaalipsykologian yliopistonlehtori, VTT Tuuli-Anna Mähönen, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto
Luento 8: Virtuaalinen viha ja vihayhteisöt. Tutkijatohtori, VTT Matti Näsi, Taloussosiologia, Turun yliopisto

Luento 9: Vihapuhe ja laki. Dosentti, OTT Samuli Hurri, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium
Luento 10: Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy. Poliisitarkastaja Ari Evwaraye, sisäministeriön poliisiosasto. Kurssin päätös. Salli Hakala

Luentotallenteet + kirjalliset tehtävät + essee

Materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Verkko-oppimisympäristö avautuu ti 1.11.2016.
Verkkotehtävien palautuspäivät: su 13.11., su 20.11. ja 27.11.16
Loppuesseen palautus joko to 8.12.16 tai ti 31.1.17.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.
Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu osana yhteiskuntapolitiikan perus- ja aineopintoja.