Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi on suunnattu Avoimessa yliopistossa opiskeleville, Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, monikulttuurisuusalan ammattilaisille sekä muille monikulttuurisuusteemoista kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Kurssin painopiste on työyhteisöissä, mutta myös kulttuurien kohtaamista opetus-, ohjaus ja asiakastyössä tullaan käsittelemään. Kurssi koostuu kahdesta osasta: viidestä teoreettisemmasta ja kolmesta soveltavammasta luennosta. Ensimmäisellä puolikkaalla opiskelija perehtyy erityisesti sosiaalipsykologisiin ja organisaatiopsykologiin teorioihin ja tutkimustietoon monikulttuuristen ryhmien toiminnasta ja johtamisesta. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan kulttuurien kohtaamista työelämän erilaisissa konteksteissa. Nämä luennot keskittyvät erityisesti sosiologian, sosiaalityön ja kasvatustieteiden näkökulmiin. Kurssin käytyään opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä monikulttuuristen työyhteisöjen toimintaa helpottavia ja vaikeuttavia tekijöitä sekä tarkastella tieteellisten käsitteiden avulla maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatiota työyhteisöön.

Luentotallenteet:

1. Tervetuloa kurssille! (Tästä luennosta ei kirjoiteta tiivistelmää.)

2. Mitä on monikulttuurinen työelämä? Mitä tiedetään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksista ryhmän toimintaan, tuloksellisuuteen ja päätöksentekoon? / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

3. Ennakkoluulot, epäluottamus ja syrjintä työelämässä / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

4. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatio työyhteisöön / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

5. Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

6. Kriittinen näkökulma monikulttuurisuuteen / Emma Nortio, VTM (tohtorikoulutettava)

7. Monikulttuurisuus sosiaalityössä / Marja Katisko, VTT

8. Monikulttuurisuus koulutyön kontekstissa / Anna-Leena Riitaoja, FT

9. Monikulttuurisuus hoitotyön kontekstissa / Antero Olakivi, VTM (tohtorikoulutettava)

Verkkoluennot n. 15 h ja tiivistelmän (n. 250 sanaa) laatiminen luennoista 2–9 sekä kokoavan esseen kirjoittaminen kahdesta teoreettisesta ja kahdesta soveltavasta luennosta kirjallisuuksineen. Kirjallisuutena käytetään luennoitsijoiden valitsemia artikkeleita.

.

Arviointi perustuu esseeseen ja se arvoidaan asteikolla 0-5.

Oppimisympäristö Moodle aukeaa 2.5.17.

Tehtävät

Tiivistelmän ja esseen palautus Moodleen 12.6.17 tai 26.6.17 mennessä.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu osana yhteiskuntapolitiikan perus- ja aineopintoja.