Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.16 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Opintojaksolla käsitellään sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteita sekä globaalin kehityksen että suomalaisen hyvinvointivaltion näkökulmasta. Eri tieteenalojen tutkimustietoa hyödyntävällä kurssilla tarkastellaan kestävän hyvinvoinnin sisältöä sekä sitä, miten erilaiset kestävyyden haasteet ja politiikkaratkaisut ovat kytköksissä toisiinsa. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot kestävän hyvinvoinnin kysymyksistä sekä valmiudet käsitellä suomalaisten hyvinvointia ja sosiaalipolitiikkaa suhteessa kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Verkkotentti

Leslie Paul Thiele: Sustainability, 2013

Dillard, Dujon & King (toim.): Understanding the Social Dimension of Sustainability, 2009

Cahill M: The environment and Social policy (2001) tai Helne ym: Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla, 2012 ) https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/34643/Sosiaalipolitiikk...

Hämäläinen Timo: Towards a Sustainable Well-being Society,)) http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Towards_a_Sustainable_Wellbeing_Society.pdf (Suomeksi: Kohti kestävää hyvinvointia) http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Kohti_kestavaa_hyvinvointia.pdf

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkotentit tehdään Moodle-oppimisympäristössä.

Tenttipäivät:
ma 23.5.16 klo 17-21
ke 3.8.16 klo 17-21
ma 12.9.16 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot