Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Opintojaksolla käsitellään sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteita sekä globaalin kehityksen että suomalaisen hyvinvointivaltion näkökulmasta. Eri tieteenalojen tutkimustietoa hyödyntävällä kurssilla tarkastellaan kestävän hyvinvoinnin sisältöä sekä sitä, miten erilaiset kestävyyden haasteet ja politiikkaratkaisut ovat kytköksissä toisiinsa. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot kestävän hyvinvoinnin kysymyksistä sekä valmiudet käsitellä suomalaisten hyvinvointia ja sosiaalipolitiikkaa suhteessa kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Verkkotentti

Leslie Paul Thiele: Sustainability, 2013

Dillard, Dujon & King (toim.): Understanding the Social Dimension of Sustainability, 2009

Cahill M: The environment and Social policy (2001) tai Helne ym: Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla, 2012 ) https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/34643/Sosiaalipolitiikk...

Hämäläinen Timo: Towards a Sustainable Well-being Society,)) http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Towards_a_Sustainable_Wellbeing_Society.pdf (Suomeksi: Kohti kestävää hyvinvointia) http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Kohti_kestavaa_hyvinvointia.pdf

Asteikolla 0-5.

Tentit suoritetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Moodle aukeaa 26.4.17.

Tenttipäivät:
ke 10.5.17 klo 17-21
ma 12.6.17 klo 17-21
ma 21.8.17 klo 17-21

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu yhteiskuntapolitiikan aineopintoihin (35 op).