Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.16 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Hyvinvointivaltiotutkimuksen klassikkoja ja yhteiskuntapolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevä kokonaisuus, jonka suoritettuaan opiskelija tuntee hyvinvointivaltioteorian keskeiset teoriat ja niiden ajankohtaiset sovellukset sekä osaa soveltaa niitä yhteiskunnallisessa ja tieteellisessä keskustelussa ja arvioida niitä kriittisesti. Hän tuntee hyvinvointivaltiotutkimuksen tärkeimmät tietolähteet, pystyy käyttämään niitä tiedonhaussa ja ajankohtaisen tiedon jäsentämisessä.

Tentti

1) Klassikot:

Esping-Andersen: Three World of Welfare Capitalism 1990
Pierson, Chistopher: Beyond the welfare state. The New Political Economy of Welfare. 3.painos tai uudempi

2) Ajankohtaiset teokset (valittava 3 teosta seuraavista):

Journal of European Social Policy, Special Issue 2015
Kvist, Jon & Frizell, Johan & Hvinden, Bjorn & Kangas, Olli: Changing social equality. The Nordic welfare model in the 21st century. Polity Press, 2011
Liukko, Jyri: Solidaarisuuskone – elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos. 2013
Seeleib-Kaiser M (toim.): Welfare state transformations

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Tenttipäivät:
la 4.6.16 klo 9-13
ma 25.7.16 klo 16-20
la 27.8.16 klo 9-13

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot