Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Hyvinvointivaltiotutkimuksen klassikkoja ja yhteiskuntapolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevä kokonaisuus, jonka suoritettuaan opiskelija tuntee hyvinvointivaltioteorian keskeiset teoriat ja niiden ajankohtaiset sovellukset sekä osaa soveltaa niitä yhteiskunnallisessa ja tieteellisessä keskustelussa ja arvioida niitä kriittisesti. Hän tuntee hyvinvointivaltiotutkimuksen tärkeimmät tietolähteet, pystyy käyttämään niitä tiedonhaussa ja ajankohtaisen tiedon jäsentämisessä.

Kirjallisuuskatsaus ja verkkotentti

1) Klassikot:

Esping-Andersen: Three World of Welfare Capitalism 1990
Pierson, Chistopher: Beyond the welfare state. The New Political Economy of Welfare. 3.painos tai uudempi

2) Ajankohtaiset teokset (valittava 3 teosta seuraavista):

Journal of European Social Policy, Special Issue 2015
Kvist, Jon & Frizell, Johan & Hvinden, Bjorn & Kangas, Olli: Changing social equality. The Nordic welfare model in the 21st century. Polity Press, 2011
Liukko, Jyri: Solidaarisuuskone – elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos. 2013
Seeleib-Kaiser M (toim.): Welfare state transformations

Asteikolla 0-5.

Kirjallisuuskatsaus on seminaari, jonka yhteydessä kirjoitetaan kirjallisuuskatsaus. Seminaari-istunnot pidetään verkko-oppimisympäristö Moodlessa, jossa opponoidaan toisen opiskelijan kirjallisuuskatsaus ja osallistutaan keskusteluun kaikkien opiskelijoiden katsauksista. Moodle oppimisympäristö aukeaa 27.3.17.

Kirjallisuuskatsaus tehdään ajankohtaisista teoksista (kohta 2) ja verkkotentissä suoritetaan klassikkoteokset (kohta 1). Huomioithan, että kirjallisuusseminaari tulee suorittaa ennen verkkotenttiä.

Kirjallisuuskatsaus 27.3.-15.5.17
- ma 27.3.17 Moodle-oppimisympäristö aukeaa
- ma 3.4.17 Aiheiden ilmoittaminen
- ma 10.4.17 Opponointiaiheen valinta
- ti 2.5.17 Kirjallisuuskatsaukset seminaarin keskustelualueelle
- ma 8.5.17 Opponoinnit seminaarin keskustelualueelle
- 8.-15.5.17 Verkkokeskustelu kirjallisuuskatsauksista

Verkkotentit: ke 7.6.17 klo 17-21. Muut tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu yhteiskuntapolitiikan aineopintoihin (35 op).