Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 18.5.2015
17:00 - 19:30
Ti 19.5.2015
17:00 - 19:30
Ma 25.5.2015
17:00 - 19:30
Ti 26.5.2015
17:00 - 19:30
To 28.5.2015
17:00 - 19:30
Ma 1.6.2015
17:00 - 19:30
Ti 2.6.2015
17:00 - 19:30
To 4.6.2015
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa.

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalista kognitiota, asenteita, identiteettiä, ryhmän toimintaa sekä ryhmien välisiä suhteita. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat sekä hahmottaa miten sosiaalipsykologisia teorioita voidaan soveltaa käytäntöön. Luentojen, itsenäisen kurssityöskentelyn ja kirjallisuuskuulustelun kokonaisuudella rakentuu kehityslinja sosiaalipsykologian historiasta nykytutkimukseen.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: 18.05.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta .

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

- - - - - - - - - - -

Opinnoissa on suoria, reaaliaikaisia verkkoluentoja:

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset

Verkkoluennot 24 h + ryhmätehtäviä ja reflektiopäiväkirja.

Verkkoluennot: ma-ti 18.-19.5.15 klo 17-19.30, ma, ti ja to 25.5.-4.6.15 klo 17-19.30. Verkkoluennoista tehdään myös tallenteet.

Reflektiopäiväkirja palautetaan oppimisympäristö Moodleen 30.6.15 mennessä.

Katso kurssin tarkempi ohjelma täältä.

Kirjallisuus:

Helkama K, Myllyniemi R, Liebkind K. (1998): Johdatus sosiaalipsykologiaan. (ruots. Socialpsykologi - en introduktion). (n. 380 s)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Reflektiopäiväkirja arvoidaan asteikolla 1-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.15 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle 

Opettaja: VTT Vilma Lehtinen, VTM Eeva Raita ja VTM Heli Markkula

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (sosiaalipsykologia) 25 op
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää joko sosiaalipsykologian perusopintoihin (25op) tai yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (sosiaalipsykologia) (25op). Lue lisää yhteiskuntatieteiden perusopinnoista.