Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 8.9.2015
16:30 - 18:00
To 10.9.2015
16:30 - 18:00
Ti 15.9.2015
16:30 - 18:00
To 17.9.2015
16:30 - 18:00
Ti 22.9.2015
16:30 - 18:00
To 24.9.2015
16:30 - 18:00
Ti 29.9.2015
16:30 - 18:00
To 1.10.2015
16:30 - 18:00
Ti 6.10.2015
16:30 - 18:00
To 8.10.2015
16:30 - 18:00
Ti 13.10.2015
16:30 - 18:00
To 15.10.2015
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa.

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Voit ilmoittautua joko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille (katso jaksojen/kokonaisuuden opinto-ohjelmat)

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalista kognitiota, asenteita, identiteettiä, ryhmän toimintaa sekä ryhmien välisiä suhteita. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat sekä hahmottaa miten sosiaalipsykologisia teorioita voidaan soveltaa käytäntöön. Luentojen, itsenäisen kurssityöskentelyn ja kirjallisuuskuulustelun kokonaisuudella rakentuu kehityslinja sosiaalipsykologian historiasta nykytutkimukseen.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian perusopintoihin (25 op) ja toimii pohjana muille sosiaalipsykologian opintojaksoille.

Kurssi muodostuu luennoista ja oppimista aktivoivista viikkotehtävistä. Kurssin lopuksi tentitään luentojen sisällöt sekä kurssin kirjallisuus.

Opetus: ti ja to 8.9.-15.10.2015 klo 16.30-18.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 8.9.2015
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Tenttipäivät:
ma 19.10.15 klo 17-20
ma 16.11.15 klo 17-20
ke 9.12.15 klo 17-20

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Helkama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K. (1998): Johdatus sosiaalipsykologiaan. (n. 380 s.)

Kurssin aikana suoritetut viikkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja lopputentti asteikolla 1-5. Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (sosiaalipsykologia) 25 op
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää joko sosiaalipsykologian perusopintoihin (25op) tai yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (sosiaalipsykologia) (25op). Lue lisää yhteiskuntatieteiden perusopinnoista.