Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalista kognitiota, asenteita, identiteettiä, ryhmän toimintaa sekä ryhmien välisiä suhteita. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat sekä hahmottaa miten sosiaalipsykologisia teorioita voidaan soveltaa käytäntöön.

Verkkoluennot 4 t + verkkotehtäviä pienryhmissä + oppimispäiväkirja. Verkkoluennoista tehdään myös tallenteet.

Opintojakson sivut avautuvat ma 7.9.15. Kurssin aikataulu on tiivis ja tehtävien palautukset on aikataulutettu ja ne tulee palauttaa määräpäivään mennessä. Ensimmäisen tehtävän tekeminen alkaa heti kurssisivujen auettua 7.9.

- Verkkoluennot ke 16.9.15 klo 17-18.30 ja ke 4.11.15 klo 17-18.30
- Verkkoluentojen välillä tehdään tehtäviä pienryhmissä
- Oppimispäiväkirjan palautus ma 9.11.15.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 7.9.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Lisätiedot opinnoista ja ilmoittautumisohjeet

Kirjallisuus:

Helkama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K. UUSIN PAINOS (2015): Johdatus sosiaalipsykologiaan.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet)

Opetuspaikkakunta: Jyväskylä

Toteuttaja:

Alkio-opisto
Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti
Puhelin: 050 409 3004
Sähköposti: toimisto@alkio.fi
WWW: http://www.alkio.fi/

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (sosiaalipsykologia) 25 op
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää joko sosiaalipsykologian perusopintoihin (25op) tai yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (sosiaalipsykologia) (25op). Lue lisää yhteiskuntatieteiden perusopinnoista.