Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 5.9.2016
12:15 - 13:45
To 8.9.2016
16:30 - 18:00
Ma 12.9.2016
12:15 - 13:45
To 15.9.2016
16:30 - 18:00
Ma 19.9.2016
12:15 - 13:45
To 22.9.2016
16:30 - 18:00
Ma 26.9.2016
12:15 - 13:45
To 29.9.2016
16:30 - 18:00
Ma 10.10.2016
12:15 - 13:45
To 13.10.2016
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalista kognitiota, asenteita, identiteettiä, ryhmän toimintaa sekä ryhmien välisiä suhteita. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat sekä hahmottaa miten sosiaalipsykologisia teorioita voidaan soveltaa käytäntöön.

Luennot 20 t, verkkotyöskentelyä ryhmissä, viikkotehtävät ja verkkotentti.

Kaikille luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

Helkama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K. UUSIN PAINOS (2015): Johdatus sosiaalipsykologiaan.

Kurssin aikana suoritetut viikkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja verkkotentti asteikolla 0-5.

Kurssi järjestetään sosiaalitieteiden laitoksen ja Avoimen yliopiston yhteisopetuksena, ja vastuuopettajana ovat Inga Jasinskaja-Lahti (perustutkinto-opiskelijat) ja Tuuli Anna Mähönen (Avoimen yliopiston opiskelijat).

Opetuksen tukena on verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut aukeavat 5.9.16

Verkkotentit:
to 20.10.16 klo 12-14
ma 21.11.16 klo 17-19
ma 19.12.16 klo 17-19

Lue verkkotenttiohjeet täältä

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian perusopintoihin (25 op) ja toimii pohjana muille sosiaalipsykologian opintojaksoille.