Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalista kognitiota, asenteita, identiteettiä, ryhmän toimintaa sekä ryhmien välisiä suhteita. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat sekä hahmottaa miten sosiaalipsykologisia teorioita voidaan soveltaa käytäntöön.

Verkkoluennot 8 t + verkkotehtäviä pienryhmissä + reflektioessee. Verkkoluennoista tehdään myös tallenteet.

Helkama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K. UUSIN PAINOS (2015): Johdatus sosiaalipsykologiaan.

Asteikolla 0-5.

Verkko-oppimisympäristö Moodle aukeaa ma 5.9.16. Kurssin aikataulu on tiivis ja tehtävien palautukset on aikataulutettu ja ne tulee palauttaa määräpäivään mennessä. Ensimmäisen tehtävän tekeminen alkaa heti kurssisivujen auettua 5.9.16.

Verkkoluennot ke 7.9.16 klo 17-18.30, ke 21.9.16 klo 17.-18.30, ke 5.10.16 klo 17-18.30 ja ke 19.10.16 klo 17-18.30
Verkkoluentojen välillä tehdään tehtäviä pienryhmissä.
Reflektioesseen palautus 30.10.16 mennessä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian perusopintoihin (25 op).