Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 3.5.2017
17:00 - 19:30
Ma 8.5.2017
17:00 - 18:30
Ke 10.5.2017
17:00 - 19:30
Ma 15.5.2017
17:00 - 18:30
Ke 17.5.2017
17:00 - 19:30
Ma 22.5.2017
17:00 - 19:30
Ti 23.5.2017
17:00 - 19:30
Ma 29.5.2017
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalista kognitiota, asenteita, identiteettiä, ryhmän toimintaa sekä ryhmien välisiä suhteita. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat sekä hahmottaa miten sosiaalipsykologisia teorioita voidaan soveltaa käytäntöön.

Luennot, keskustelutehtävä pienryhmässä, reflektioessee

Kirjallisuus:

Helkama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K. UUSIN PAINOS (2015): Johdatus sosiaalipsykologiaan.

Asteikolla 0-5.

Kurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut aukeavat 3.5.17

Reflektioesseen palautus 18.6.17 mennessä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian perusopintoihin (25 op) ja toimii pohjana muille sosiaalipsykologian opintojaksoille.