Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata suomalaisen sosiaalipsykologian historian ja kehityslinjat. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä suomalaisesta tutkimuksesta, tutkimuksen kehityslinjoista ja tieteenalan sisäisistä jännitteistä. Lisäksi opiskelija osaa nimetä keskeisiä suomalaisessa sosiaalipsykologiassa vaikuttaneita tutkijoita ja tuntee heidän edustamiaan tutkimusalueita ja tutkijoiden käyttämiä tutkimusmenetelmiä.

Suoritustapa: verkkotentti 5 op

Opintojakso suoritetaan verkkotenttinä ja tentit toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa.  Lisätietoa verkko-opiskelusta .

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Kirjallisuus:

  • Lahikainen, A. R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen M. (toim.) (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet. Vastapaino . (353 sivua)
  • 50 Vuotta sosiaalipsykologiaa Helsingin yliopistossa. Psykologia-lehden teemanumero. Psykologia 05-06/2012. (sivut 332-422, 91 sivua)
  • Lahikainen, A & Pirttilä-Backman, A-M., L(toim.) (1998) Sosiaalinen vuorovaikutus (324 sivua).
  • Liebkind, K. (toim.) 2000. Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa.(200 sivua)
  • Pohjanheimo Esa (2012): Johda ihmistä: Sosiaalipsykologiaa johtajille (315 sivua)

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

a) Harjoituskurssi 24 h + tehtäviä ja oppimispäiväkirja
b) Kirjatentti
c) Verkkotentti

  • Lahikainen, A. R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen M. (toim.) (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet. Vastapaino. (353 sivua.
  • 50 Vuotta sosiaalipsykologiaa Helsingin yliopistossa. Psykologia-lehden teemanumero. Psykologia 05-06/2012. (sivut 332-422, 91 sivua.)
  • Lahikainen, A & Pirttilä-Backman, A-M., L(toim.) (1998) Sosiaalinen vuorovaikutus (324 sivua).
  • Liebkind, K. (toim.) 2000. Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa.(200 sivua)
  • Pohjanheimo Esa (2012): Johda ihmistä: Sosiaalipsykologiaa johtajille (315 sivua)

Verkkotentit: (5 op)
ma 9.2.15 klo 17-21, ma 13.4.14 klo 17-21 ja ma 25.5.15 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.   Tutustu tenttiohjeisiin

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Toteuttaja:

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 (Mattilanniemi 2)
40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin: 044-760 3725
Sähköposti: kesayo@jyu.fi
WWW: http://kesayo.jyu.fi/


Opettaja: VTT Eerika Finell

Sosiaalipsykologian perusopinnot

Huom! Opintojakson nimi muuttuu 1.8.15. Uusi nimi on suomalainen sosiaalipsykologia.