Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.16 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata suomalaisen sosiaalipsykologian historian ja kehityslinjat. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä suomalaisesta tutkimuksesta, tutkimuksen kehityslinjoista ja tieteenalan sisäisistä jännitteistä. Lisäksi opiskelija osaa nimetä keskeisiä suomalaisessa sosiaalipsykologiassa vaikuttaneita tutkijoita ja tuntee heidän edustamiaan tutkimusalueita ja tutkijoiden käyttämiä tutkimusmenetelmiä.

Verkkotentti

Lahikainen, A. R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen M. (toim.) (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet. Vastapaino. (353 sivua)

50 Vuotta sosiaalipsykologiaa Helsingin yliopistossa. Psykologia-lehden teemanumero. Psykologia 05-06/2012. (sivut 433−440, 332−422, 99 sivua)

Pohjanheimo Esa (2012): Johda ihmistä: Sosiaalipsykologiaa johtajille (315 sivua)

Helkama Klaus (2015): Suomalaisten arvot (250 sivua)

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkotentit tehdään Moodle-oppimisympäristössä.

Tenttipäivät:
ma 13.6.16 klo 17-21
ke 27.7.16 klo 17-21
ke 31.8.16 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttikerrat.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Sosiaalipsykologian perusopinnot

Huom! Opintojakson nimi muuttuu 1.8.15. Uusi nimi on suomalainen sosiaalipsykologia.