Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) kuvata todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tutkimuksen näkökulman ja avainkäsitteet sosiaalipsykologiassa peruskurssia laajemmin ja osaa tunnistaa tässä keskeisiä teoriaperinteitä ja klassikkoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 2) kuvata peruskurssia laajemmin keskeisiä käsitteitä ja teorioita, jotka liittyvät, moraaliin, arvoihin ja oikeudenmukaisuuteen. Hän osaa myös kuvata näiden aiheiden tutkimiseen käytettäviä menetelmiä, sekä osaa antaa esimerkkejä opitun soveltamisesta käytännön tilanteisiin.

Suoritustapa: verkkotentti 5 op

Opintojakso suoritetaan verkkotenttinä, jonka tentit toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa.  Lisätietoa verkko-opiskelusta .

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Kirjallisuus:

 • Hänninen V, Partanen J & Ylijoki O (toim.): Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä (Luvut Moscovici, Mead, Gergen, Billig, Goffman, Bateson, Harré) (n. 140s.)
 • Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R., & Ahokas, M. (2010). Arjen sosiaalipsykologia (Suonisen ja Pirttilä-Backmanin luvut 2 & 6
 • Helkama, K. (2009). Moraalipsykologia: hyvän ja pahan tällä puolen. Helsinki: Edita. (307 sivua)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Verkkotentti

  Hänninen V, Partanen J & Ylijoki O (toim.): Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä (Luvut Moscovici, Mead, Gergen, Billig, Goffman, Bateson, Harré) (n. 140 s.)

   Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R., & Ahokas, M. (2010). Arjen sosiaalipsykologia (Suonisen ja Pirttilä-Backmanin luvut 2 & 6

    Helkama, K. (2009).Moraalipsykologia: hyvän ja pahan tällä puolen. Helsinki: Edita. (307 sivua)

     Tenttipäivät:

     ke 25.2.15 klo 17-21, ke 13.5.15 klo 17-21 ja ma 27.7.15 klo 17-21.

     Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.   Tutustu tenttiohjeisiin

     Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

      

     Opintojaksolle ilmoittautuminen alkaa poikkeuksellisesti vasta ma 15.12.14 klo 10.00

     Maksu 50 euroa
     Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

     Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
     Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

     Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

     Ilmoittautuminen opintojaksolle

     Opintoihin voi ilmoittautua jakso kerrallaan (ilmoittautuminen jakson kohdalta).

      

      

     VTM Eeva Raita

     Sosiaalipsykologian perusopinnot