Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) kuvata todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tutkimuksen näkökulman ja avainkäsitteet sosiaalipsykologiassa peruskurssia laajemmin ja osaa tunnistaa tässä keskeisiä teoriaperinteitä ja klassikkoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 2) kuvata peruskurssia laajemmin keskeisiä käsitteitä ja teorioita, jotka liittyvät, moraaliin, arvoihin ja oikeudenmukaisuuteen. Hän osaa myös kuvata näiden aiheiden tutkimiseen käytettäviä menetelmiä, sekä osaa antaa esimerkkejä opitun soveltamisesta käytännön tilanteisiin.

Suoritustapa: verkkotentti 5 op

Opintojakso suoritetaan verkkotenttinä ja tentit toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Lisätietoa verkko-opiskelusta .

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

 

 

Kirjallisuus:

 • Hänninen V, Partanen J & Ylijoki O (toim.): Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä (Luvut Moscovici, Mead, Gergen, Billig, Goffman, Bateson, Harré) (n. 140s.)
 • Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R., & Ahokas, M. (2010). Arjen sosiaalipsykologia (Suonisen ja Pirttilä-Backmanin luvut 2 & 6
 • Helkama, K. (2009). Moraalipsykologia: hyvän ja pahan tällä puolen. Helsinki: Edita. (307 sivua)

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Verkkotentti

  Hänninen V, Partanen J & Ylijoki O (toim.): Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä (Luvut Moscovici, Mead, Gergen, Billig, Goffman, Bateson, Harré) (n. 140 s.)

   Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R., & Ahokas, M. (2010). Arjen sosiaalipsykologia (Suonisen ja Pirttilä-Backmanin luvut 2 & 6

    Helkama, K. (2009).Moraalipsykologia: hyvän ja pahan tällä puolen. Helsinki: Edita. (307 sivua)

     Huom! Opintojakson aikataulu on alustava ja siihen saattaa tulla vielä muutoksia.

     Tenttipäivät:

     ma 19.1.15 klo 17-21, ke 25.2.15 klo 17-21 ja ke 13.5.15 klo 17-21

     Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.   Tutustu tenttiohjeisiin

     Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

      

      

     Opettaja ilmoitetaan myöhemmin.

     Sosiaalipsykologian perusopinnot