Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opiskelija osaa määritellä asenteen ja ennakkoluulon käsitteet ja tuntee niiden erilaisia mittaustapoja, sekä on tutustunut keskeisiin asenteita ja ennakkoluuloja selittäviin teorioihin (esim. kontaktihypoteesi, sosiaalisen identiteetin teoria, suunnitellun toiminnan teoria). Lisäksi opiskelija tutustuu siihen, miten teorioita hyödynnetään käyttäytymisen muutoksessa ja miten tutkimustietoa hyödynnetään ryhmienvälisen konfliktien ehkäisyssä.

a) Harjoituskurssi 24 h + harjoitustyö ryhmätyönä + oppimispäiväkirja ja monivalintatentti (Brownin kirja), tehdään verkko-oppimisympäristö Moodlessa
b) Monivalintatentti (Brownin kirja) + kotitentti (koko kirjallisuus). Monivalinta- ja kotitentti tehdään verkko-oppimisympäristö Moodlessa.
c) Verkkoluennot 6 h + verkkotehtäviä + verkkokeskustelu + monivalintatentti (Brownin kirja)

  Erwin P: Asenteet ja niihin vaikuttaminen (engl. Attitudes and persuasion) (180s)

   Brown, R. (2010). Prejudice. Its social psychology (2. painos, n. 300 s.)

    Haukkala, Hankonen, Konttinen (2012). Sosiaalipsykologia terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa. Psykologia. 47, 05-06, s. 396-409 (13s)

     Solares, E. & Liebkind, K. (2012) Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen Psykologia. 2012, 05-06, s. 357-368 (11s)

      Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1= välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

      Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

      Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

      Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

      Opetuspaikkakunta: Porvoo

      Toteuttaja:
      Porvoon kansalaisopisto

      Mannerheiminkatu 15
      06100 PORVOO
      Puhelin: (019) 520 2576
      Faksi: (019) 520 2588
      Sähköposti: kansalaisopisto@porvoo.fi
      WWW: http://www.porvoo.fi/kansalaisopisto

      Sosiaalipsykologian perusopinnot