Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Kuvaus

Opiskelija osaa määritellä asenteen ja ennakkoluulon käsitteet ja tuntee niiden erilaisia mittaustapoja, sekä on tutustunut keskeisiin asenteita ja ennakkoluuloja selittäviin teorioihin (esim. kontaktihypoteesi, sosiaalisen identiteetin teoria, suunnitellun toiminnan teoria). Lisäksi opiskelija tutustuu siihen, miten teorioita hyödynnetään käyttäytymisen muutoksessa ja miten tutkimustietoa hyödynnetään ryhmienvälisen konfliktien ehkäisyssä.

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Tenttiin kuuluu kaksi osaa: Monivalitatentti ja kotitentti. Monivalintatentti (Brownin kirja) + kotitentti (koko kirjallisuus). Monivalinta- ja kotitentti tehdään verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Monivalintatentti koostuu 18 monivalintatehtävästä. Aikaa monivalintatentissä on yhteensä 45 minuuttia. Monivalintatehtävät ovat vain Brownin kirjasta Prejudice. Kysymykset ovat yksityiskohtaisia ja niihin vastaaminen edellyttää, että kirja on opiskeltu etukäteen ERITTÄIN hyvin. Näin varmennetaan, että opiskelijat myös verkkomuotoisessa tentissä jossa kirjallisuus on läsnä, opiskelevat asiat huolella etukäteen ennen tenttiä. Perusasioiden osaaminen tässä vaiheessa opintoja on hyvin tärkeätä. Tentin läpäisy edellyttää, että kahdeksaan kysymykseen on vastattu oikein. Kotitentti sisältää kaksi essee muotoista kysymystä.

Monivalintatentti on läpäistävä, jotta kotitenttikysymyksiin pääsee vastaamaan. Kun olet vastannut hyväksytysti monivalintatenttiin, pääset jatkamaan kotitenttikysymyksiin. Essee muotoisiin kotitenttikysymyksiin sinulla on aikaa vastata 3 päivää ja niissä on käsiteltävä koko tenttialueen kirjallisuutta. Huomioithan, että kotitentti tehdään aina sen monivalintatentin yhteydessä, johon olet ilmoittautunut.

I Monivalintatentti ma 8.6.15 klo 17.00-17.45. Kotitentti alkaa ma 8.6. klo 18.00 ja päättyy to 11.6.15 klo 23.55

II Monivalintatentti ma 3.8.15 klo 17.00-17.45. Kotitentti alkaa ma 3.8.15 klo 18.00 ja päättyy to 6.8.15 klo 23.55

III Monivalintatentti ma 7.9.15 klo 17-17.45. Kotitentti alkaa ma 7.9.15 klo 18.00 ja päättyy to 10.9.15 klo 23.55.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.


  • Erwin P: Asenteet ja niihin vaikuttaminen (engl. Attitudes and persuasion) (180s)
  • Brown, R. (2010). Prejudice. Its social psychology (2. painos, n. 300 s.)
  • Haukkala, Hankonen, Konttinen (2012). Sosiaalipsykologia terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa. Psykologia. 47, 05-06, s. 396-409 (13s)
  • Solares, E. & Liebkind, K. (2012) Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen Psykologia. 2012, 05-06, s. 357-368 (11s)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Monivalintatentti vastaa 50 % ja kotitentti 50 % arvosanasta.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.15 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Kirjatenttinä suoritettavaan jaksoon ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää, ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan kirjallisuus sekä valitaan tenttipäivä.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: VTT Eerika Finell

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

Sosiaalipsykologian perusopinnot