Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Alkio-opisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opiskelija osaa määritellä asenteen ja ennakkoluulon käsitteet ja tuntee niiden erilaisia mittaustapoja, sekä on tutustunut keskeisiin asenteita ja ennakkoluuloja selittäviin teorioihin (esim. kontaktihypoteesi, sosiaalisen identiteetin teoria, suunnitellun toiminnan teoria). Lisäksi opiskelija tutustuu siihen, miten teorioita hyödynnetään käyttäytymisen muutoksessa ja miten tutkimustietoa hyödynnetään ryhmienvälisen konfliktien ehkäisyssä.

a) 8 luentotallennetta, 4 luentoihin liittyvää tehtävää, kaksi kirjallista tehtävää ja monivalintatentti (Brownin kirja)
b) Monivalintatentti ja kotitentti

Erwin P: Asenteet ja niihin vaikuttaminen (engl. Attitudes and persuasion) (180s)

Brown, R. (2010). Prejudice. Its social psychology (2. painos, n. 300 s.)

Haukkala, Hankonen, Konttinen (2012). Sosiaalipsykologia terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa. Psykologia. 47, 05-06, s. 396-409 (13s)

Solares, E. & Liebkind, K. (2012) Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen Psykologia. 2012, 05-06, s. 357-368 (11s)

Asteikolla 0-5.

a) Verkkokurssi ajoittuu 7.11.16-8.1.17 väliselle ajalle. Tänä aikana kuunnellaan luentotallenteet ja tehdään tehtävät.

Moodle-oppimisympäristö aukeaa 7.11.16

Monivalintatentit:
ke 11.1.17 klo 17-17.45
ke 25.1.17 klo 17-17.45
ke 8.2.17 klo 17-17.45

b) Monivalintatentti ja kotitentti

Tenttipäivät:
I Monivalintatentti ma 28.11.16 klo 17-17.45, kotitentti alkaa ma 28.11.16 klo 18 ja päättyy to 1.12.16. klo 23.55
II Monivalintatentti ke 11.1.17 klo 17-17.45, kotitentti alkaa ke 11.1.17 klo 18 ja päättyy la 14.1.17 klo 23.55
III Monivalintatentti ke 8.2.17 klo 17-17.45, kotitentti alkaa ke 8.2.17 klo 18 ja päättyy la 11.2.17 klo 23.55

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian perusopintoihin (25 op).