Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opiskelija osaa määritellä asenteen ja ennakkoluulon käsitteet ja tuntee niiden erilaisia mittaustapoja, sekä on tutustunut keskeisiin asenteita ja ennakkoluuloja selittäviin teorioihin (esim. kontaktihypoteesi, sosiaalisen identiteetin teoria, suunnitellun toiminnan teoria). Lisäksi opiskelija tutustuu siihen, miten teorioita hyödynnetään käyttäytymisen muutoksessa ja miten tutkimustietoa hyödynnetään ryhmienvälisen konfliktien ehkäisyssä.

Tenttiin kuuluu kaksi osaa: Monivalitatentti ja kotitentti. Monivalintatentti (Brownin kirja) + kotitentti (koko kirjallisuus).

Erwin P: Asenteet ja niihin vaikuttaminen (engl. Attitudes and persuasion) (180s)

Brown, R. (2010). Prejudice. Its social psychology (2. painos, n. 300 s.)

Haukkala, Hankonen, Konttinen (2012). Sosiaalipsykologia terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa. Psykologia. 47, 05-06, s. 396-409 (13s)

Solares, E. & Liebkind, K. (2012) Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen Psykologia. 2012, 05-06, s. 357-368 (11s)

Asteikolla 0-5.

Monivalintatentti koostuu 18 monivalintatehtävästä. Monivalintatehtävät ovat vain Brownin kirjasta Prejudice. Kysymykset ovat yksityiskohtaisia ja niihin vastaaminen edellyttää, että kirja on opiskeltu etukäteen erittäin hyvin. Tentin läpäisy edellyttää, että kahdeksaan kysymykseen on vastattu oikein.

Monivalintatentti on läpäistävä, jotta kotitenttikysymyksiin pääsee vastaamaan. Kun olet vastannut hyväksytysti monivalintatenttiin, pääset jatkamaan kotitenttikysymyksiin. Essee muotoisiin kotitenttikysymyksiin sinulla on aikaa vastata 3 päivää ja niissä on käsiteltävä koko tenttialueen kirjallisuutta. Huomioithan, että kotitentti tehdään aina sen monivalintatentin yhteydessä, johon olet ilmoittautunut.

Tenttipäivät:
I Monivalintatentti ma 23.1.17 klo 17-17.45, kotitentti alkaa ma 23.1.17 klo 18 ja päättyy to 26.1.17. klo 23.55
II Monivalintatentti ma 20.2.17 klo 17-17.45, kotitentti alkaa ma 20.2.17 klo 18 ja päättyy to 23.2.17 klo 23.55
III Monivalintatentti ke 22.3.17 klo 17-17.45, kotitentti alkaa ke 22.3.17 klo 18 ja päättyy la 25.3.17 klo 23.55

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian perusopintoihin (25 op).