Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalipsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa vertailla eri tutkimusmenetelmien käyttötarkoitusta, taustaolettamuksia, sekä eri menetelmillä saatujen tulosten luonnetta. Opiskelija osaa suhteuttaa kysymyksenasettelultaan ja lähestymistavoiltaan erilaisia tutkimusesimerkkejä, jotka edustavat sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Hän oppii erittelemään sosiaalipsykologisia tutkimustekstejä.

  Suoritustapa: 

a) Alkukuulustelu ja työpaja. Suositus on, että alkukuulustelu tentitään ma 2.3.15 klo 17-20. 

 

Työpajan suorittaminen korvaa kirjallisuudesta David, M. & Sutton, C.D. Social Research. An Introduction. (2011)

Suoritustapa a) verkkotentissä tentitään:
Milgram, S.(1974) Obedience to Authority
Goffman, E. (1959) Presentation of Self in Everyday Life

b) Verkkotentti 5 op (tentitään koko kirjallisuus)

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Lisätietoa verkko-opiskelusta .

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Kirjallisuus:

  • Milgram, S.(1974) Obedience to Authority
  • Goffman, E. (1959) Presentation of Self in Everyday Life
  • David, M. & Sutton, C.D. Social Research. An Introduction. (2011) (2nd ed.)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

a) Työpaja + verkkotentti
b) Verkkotentti

Työpajan suorittaminen korvaa kirjallisuudesta David, M. & Sutton, C.D. Social Research. An Introduction. (2011).
Suoritusta a) Verkkotentissä tentitään:
Milgram, S.(1974) Obedience to Authority
Goffman, E. (1959) Presentation of Self in Everyday Life

Suoritustapa b) Verkkotentissä tentitään
Milgram, S
.(1974) Obedience to Authority
Goffman, E
. (1959) Presentation of Self in Everyday Life
David, M. & Sutton, C.D. Social Research. An Introduction. (2011) (2nd ed.)

Verkkotentit:

suoriutstapa a) ma 2.3.15 klo 17-20, ke 1.4.15 klo 17-20 ja ma 27.4.15 klo 17-20

suoritustapa b) ma 2.3.15 klo 17-21, ke 1.4.15 klo 17-21 ja ma 27.4.15 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.   Tutustu tenttiohjeisiin         

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

 

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Toteuttaja:

  Alkio-opisto

Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti
Puhelin: 020 786 2750
Sähköposti: toimisto@alkio.fi
WWW: http://www.alkio.fi/

Opettaja ilmoitetaan myöhemmin.

Sosiaalipsykologian perusopinnot