Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalipsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa vertailla eri tutkimusmenetelmien käyttötarkoitusta, taustaolettamuksia, sekä eri menetelmillä saatujen tulosten luonnetta. Opiskelija osaa suhteuttaa kysymyksenasettelultaan ja lähestymistavoiltaan erilaisia tutkimusesimerkkejä, jotka edustavat sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Hän oppii erittelemään sosiaalipsykologisia tutkimustekstejä.

Verkkotentti

Verkkotentissä 5 op tentitään:
Milgram, S
.(1974) Obedience to Authority
Goffman, E
. (1959) Presentation of Self in Everyday Life
David, M. & Sutton, C.D. Social Research. An Introduction. (2011) (2nd ed.)

Asteikolla 0-5.

Tentit suoritetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Lisäksi Moodlessa on tenttiin liittyvää tukimateriaalia (luentotallenne). Opiskelijalla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä opettajalle Moodlessa tenttikirjallisuuteen liittyen. Opettaja vastaa kysymyksiin Moodlessa 21.6. klo 17-19.

Moodle aukeaa 12.5.17.

Tenttipäivät:
ma 26.6.17 klo 17-21
ma 7.8.17 klo 17-21
ke 20.9.17 klo 17-21

Lue verkkotenttiohjeet täältä.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian perusopintoihin (25 op).