Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 25.10.2016
16:30 - 18:00
To 27.10.2016
16:30 - 18:00
Ti 1.11.2016
16:30 - 18:00
Ti 8.11.2016
16:30 - 18:00
Ti 15.11.2016
16:30 - 18:00
Ti 22.11.2016
16:30 - 18:00
Ti 29.11.2016
16:30 - 18:00
To 1.12.2016
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson käytyään opiskelija osaa suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia tutkimusalueeseen liittyviä teorioita ja lähestymistapoja sekä niihin perustuvien tutkimusten tuloksia. Opiskelija oppii vertailemaan eri lähestymistavoissa käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta eri tutkimuskysymyksiin. Lisäksi opiskelija osaa eritellä sosiaalipsykologian eri tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä esimerkiksi sosiaalisen identiteetin, enemmistö-vähemmistösuhteiden, kulttuuriryhmien välisten suhteiden, sosiaalisen vaikuttamisen tai johtajuuden tutkimusalueilla.

Kurssi koostuu luennoista sekä opiskelijoiden tekemien suullisten ja kirjallisten ryhmätöiden käsittelystä. Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista ryhmätapaamisiin (poissaolokertoja max. 2).

  • Reicher, S. D., Haslam, S. A., Spears, R. & Reynolds, K. J. (2012). A social mind: The context of John Turner’s work and its influence. European Review of Social Psychology, 23, 344-385
  • Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. (2010). Prejudice, Stereotyping and Discrimination: Theoretical and Empirical Overview (luku 1 eli sivut 3-28 kirjasta Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. (Eds.) (2010). The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination).
  • Verkuyten, M. (2005): The Social Psychology of Ethnic Identity (235s.)
  • Nijstad,B. (2009). Group performance (luvut 1-9, 190 s)

Arviointi pohjautuu kurssin aikana tehtyihin ryhmätöihin ja ryhmätyöskentelyn reflektointiin.

Opetuksen tukena on verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodle aukeaa 25.10.16.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian aineopintoihin (35 op).