Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.16 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia teorioita, lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja sovelluksia liittyen arvoihin, oikeudenmukaisuuteen ja moraaliin.

Verkkotentti

Mikulincer & Shaver (eds.) (2012) The Social Psychology of Morality: Exploring the Causes of Good and Evil (440 sivua)

Lind & Tyler (1988) The Social Psychology of Procedural Justice (267 sivua)

Greenberg, J. & Colquitt, J. (eds.) (2005). Handbook of organizational justice. Mahwah, NewJersey: LEA. (Luku 1, 56 sivua)

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkotentit tehdään Moodle-oppimisympäristössä.

Tenttipäivät:
ke 1.6.16 klo 17-21
ke 27.7.16 klo 17-21
ke 31.8.16 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Sosiaalipsykologian aineopinnot