Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 8.3.2017
16:30 - 20:00
Ke 15.3.2017
16:30 - 20:00
Ke 22.3.2017
16:30 - 20:00
Ke 29.3.2017
16:30 - 20:00
Ke 5.4.2017
16:30 - 20:00
Ke 12.4.2017
16:30 - 20:00
Ke 19.4.2017
16:30 - 20:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia teorioita, lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja sovelluksia liittyen arvoihin, oikeudenmukaisuuteen ja moraaliin.

Kollokvio. Lisäksi kurssilla on pakollinen ennakkotehtävä: Ennen kurssin alkua kaikkien kurssille osallistuvien tulee lukea yksi englanninkielinen artikkeli ja kirjoittaa siitä kommentit kurssin Moodle-sivuille. Artikkeli ja kommentointiohjeet ovat saatavilla kurssin Moodle-sivuilla 1.3.2017 alkaen.

Luettavat artikkelit ilmoitetaan kollokvion alussa, ja ne ovat saatavilla kurssin Moodle sivuilla.

Kurssin arvosanassa painotetaan kirjoitettuja kommentteja ja ryhmätyönä tehtyä esittelyä.

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista kollokvioon ja vähintään 80 % läsnäoloa.

Kollokviossa käsitellään oikeudenmukaisuutta, moraalia ja arvoja koskevaa kirjallisuutta. Kollokviossa työskentely on intensiivistä ja koostuu seuraavista osioista: Ennen jokaista kokoontumista luetaan 1-2 artikkelia (englanninkielisiä) ja niistä kirjoitetaan kurssin Moodle-sivuille omat kommentit, joiden pohjalta keskustellaan yhteisissä tapaamisissa. Yhteisissä tapaamisissa esitellään ryhmätyönä edellä mainitut luetut artikkelit sekä keskustellaan niistä.

Verkko-oppimisympäristö Moodle aukeaa 1.3.17.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian aineopintoihin (35 op).