Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Examinarium tentti on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla on sosiaalipsykologian aineopinnot kesken ja joilta puuttuu tämä opintojakso.

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia teorioita, lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja sovelluksia liittyen arvoihin, oikeudenmukaisuuteen ja moraaliin.

Examinarium tentti

Helkama, K. (2009). Moraalipsykologia - Hyvän ja pahan tällä puolen ja Mikulincer & Shaver (toim. 2012). The Social Psychology of Morality - Exploring the Causes of Good and Evil.

Asteikolla 0-5.

Examinarium tentti suoritetaan aikavälillä 1.10-31.10.2018

Examinarium (ns. tenttiakvaario) on tila, jossa opiskelija voi käydä tenttimässä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt tenttijärjestelmään. Tenttitilassa on tietokoneita tenttikysymyksiin vastaamiseen ja tallentava tenttivalvonta.

Opiskelijan tenttiprosessi Examinariumissa:

1. Ilmoittaudu ensin Avoimen yliopiston järjestämälle kurssille opinto-ohjelmassa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta.

2. Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/
Huom! Tenttiajan ja -paikan varaaminen on mahdollista vasta seuraavana päivänä kurssille ilmoittautumisesta (avoimen yliopiston opiskelijat).

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Sosiaalipsykologian aineopinnot