Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 31.8.2015
17:00 - 18:30
To 3.9.2015
17:00 - 18:30
Ma 7.9.2015
17:00 - 18:30
Ma 14.9.2015
17:00 - 18:30
To 17.9.2015
17:00 - 18:30
Ma 21.9.2015
17:00 - 18:30
To 24.9.2015
17:00 - 18:30
Ma 28.9.2015
17:00 - 18:30
To 1.10.2015
17:00 - 18:30
Ma 5.10.2015
17:00 - 18:30
To 8.10.2015
17:00 - 18:30
Ma 12.10.2015
17:00 - 18:30
To 15.10.2015
17:00 - 18:30
Ma 19.10.2015
17:00 - 18:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa.

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 19.08.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakson käytyään opiskelija osaa hahmottaa todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat sekä kuvata sen tunnuspiirteet sosiaalipsykologisissa perinteissä, kuten sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa, diskursiivisessa psykologiassa, narratiivisessa otteessa ja symbolisessa interaktionismissa. Opiskelija oppii myös vertailemaan ja soveltamaan alan teorioiden keskeisiä käsitteitä arkielämän ja yhteiskunnan ilmiöihin.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian aineopintoihin (35 op).

Kollokvio ja kirjallinen työ.

Kollkvio: ma 31.8, to 3.9, ma 7.9, ja ma ja to 14.9.-19.10.15 klo 17-18.30. Kollokvion suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista opetukseen. Kirjallisesta työstä sovitaan ensimmäisellä kerralla.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 31.8.15.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Holstein & Gubrium (eds.) Handbook of Constructionist research luvut 5,7, 9, 12- 16, 37) (n. 150 s.)

Niska, M. & Vesala, K. M.(2013). SME policy implementation as a relational challenge. Entrepreneurship & Regional Development, 25(5-6), 521-540.

Peltola, S. & Vesala, K. M.(2013). Constructing entrepreneurial orientation in a selling context: the qualitative attitude approach. Poznan University of Economics Review, 13(1), 26 – 47.

Pyysiäinen, J. 2010. “Co-constructing a Virtuous Ingroup Attitude? Evaluation of New Business Activities in a Group Interview of Farmers.” Text & Talk 30 (6): 701–721.

Pyysiäinen, J. & Vesala K.M. (2013). Activating Farmers. Uses of entrepreneurship discourse in the rhetoric of policy implementers. Discourse & Communication, 7(1), 55-73. (yht. n. 80 s.)

Moscovici, S. (1984/2000). The phenomenon of social representations. Teoksessa Social Representations: Explorations in Social Psychology. (n. 60s)

Moloney, G., & Walker, I. (toim.). (2007). Social representations and identity: content, process and power. New York: Palgrave Macmillan. (luvut 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12) (n. 170s.)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5, hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.