Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 5.9.2016
17:00 - 20:00
Ke 7.9.2016
17:00 - 20:00
Ma 12.9.2016
17:00 - 20:00
Ma 19.9.2016
17:00 - 20:00
Ma 26.9.2016
17:00 - 20:00
Ma 3.10.2016
17:00 - 20:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson käytyään opiskelija osaa hahmottaa todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat, painotuserot ja empiiriset kohteet sekä kuvata sen tunnuspiirteet sosiaalipsykologisissa perinteissä, kuten sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa, diskursiivisessa psykologiassa, narratiivisessa otteessa ja symbolisessa interaktionismissa. Opiskelija oppii myös vertailemaan ja soveltamaan alan teorioiden keskeisiä käsitteitä arkielämän ja yhteiskunnan ilmiöihin.

Kollokvion suoritustapa on osallistuminen itsenäisesti luetun kirjallisuuden pohjalta käytävään keskusteluun, kirjallisuuteen perustuvat valmistellut pohdintapaperit (palautus ennen jokaista kollokviokertaa), kokoava oppimispäiväkirja, joka palautetaan opintojakson päätyttyä ja vertaisarviointi.

Opintojakson kirjallisuus. Opettaja ilmoittaa kutakin kertaa varten luettavat tekstit kollokvion alussa.

Asteikolla 0-5.

Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodle aukeaa 5.9.16

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian aineopintoihin (35 op).