Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 20.5.2015
16:30 - 19:00
Ma 25.5.2015
16:30 - 18:00
Ke 27.5.2015
16:30 - 19:00
Ma 1.6.2015
16:30 - 19:45
Ke 3.6.2015
16:30 - 19:00
Ma 8.6.2015
16:30 - 19:00
Ke 10.6.2015
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna (maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova (ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta).

Kuvaus

Kurssilla lähestytään populismia mediatutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja sosiaalipsykologian tutkimuksen näkökulmista. Opiskelija tutustuu keskeisiin populismiteorioihin ja -käsitteisiin sekä oppii soveltamaan näitä teemoja mediatekstien analysointiin. Kurssilla opiskelijat pohtivat median ja vallankäyttäjien sekä median ja kansan välistä suhdetta sekä tutustuvat Euroopan ja Latinalaisen Amerikan tarjoamien esimerkkien kautta muutamaan populismisuuntaukseen. 

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 20.5.2015.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita, mm. Moodle-oppimisympäristöä.

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Luennot 21 t + ryhmätyö + kotitentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus

Ryhmätyöt edellyttävät aktiivista osallistumista opetukseen.

Luennot: ma ja ke 20.5.–10.6.15 klo 16.30–19.00, paitsi ma 25.5. klo 16.30–18.00 ja ma 1.6. klo 16.30–19.45.


Ohjelma:

ke 20.5. klo 16.30–19.00 Mitä populismi on? 

ma 25.5. klo 16.30–18.00 Keskeiset käsitteet

ke 27.5. klo 16.30–18.00 Populism and democracy in Western Europe (luento englanniksi). Vieraileva luennoitsija M.A. Halil Gürhanli
klo 18.00-19.00 Populismi keskuudessamme

ma 1.6. klo 16.30–19.45 Populismin erityispiirteitä 
Media ja populismi Suomessa ja Pohjoismaissa. Vieraileva luennoitsija YTT, dos., akatemiatutkija Juha Herkman
Poliitikkojen blogit Suomessa ja Ruotsissa. Vieraileva luennoitsija VTM Katarina Pettersson

ke 3.6. klo 16.30–19.00 Populismi keskuudessamme ja ryhmätyö

ma 8.6. klo 16.30–19.00 Ryhmätyön viimeistely ja esittely

ke 10.6. klo 16.30–19.00 Median toiminta populismissa ja yhteenvetoa

 

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia. Tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikkalinkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.


Kotitentti Moodlessa:

1. tenttikerta: alkaa ke 24.6. klo 9.00, palautus pe 26.6.2015 klo 9.00 mennessä.
Uusintatentti: alkaa ke 12.8. klo 9.00, palautus pe 14.8.2015 klo 9.00 mennessä.

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttikertaa. Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelussa.

Tutustu tenttiohjeisiin.

Opettajan osoittamalla tavalla:

  • Canovan, M. (2005) Chapter 4 Part and Whole: People, Populism and Democracy. Teoksessa Margaret Canovan (2005) The People. Cambridge: Polity. ss. 65–90.
  • Kunelius, R., Noppari, E. & Reunanen, E. (2009) Media vallan verkoissa. Osa I Teoria, menetelmät ja aineistot (ss. 1–75 tai 93) ja luku 15 Media ja valta (448–463). Teos on saatavana verkossa:  https://tampub.uta.fi/handle/10024/65414
  • Laclau, E. (2005) Populism: What's in a name? Teoksessa F. Panizza (ed.): Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso. 32–49.
  • Panizza, F. (2005) Introduction: Populism and the Mirror of Democracy. In a publication F. Panizza (ed.): Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso. 1–31.
  • Pernaa, V. & Railo, E. (toim., 2012) Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Luku III (s. 293–410) Perussuomalaisten monimuotoinen julkisuuskuva. Teos on saatavana verkossa: http://www.doria.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/84073/jytky_eduskuntavaalien_2011_mediajulkisuus.pdf?sequence=1
  • Stanley, B. (2008) The thin ideology of populism. Journal of Political Ideologies 13(1), 95–110. 

Lisäksi muut opettajan kurssin alussa ilmoittamat artikkelit.

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana määräytyy kotitentin arvosanan perusteella. Ryhmätyöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kumpikin osasuoritus, kotitentti ja ryhmätyö, on suoritettava hyväksytysti.  

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.15 klo 10.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: VTM Virpi Salojärvi

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintosihteeri Leena Vanninen ja koulutussuunnittelija Mari Hakala

Sosiaalipsykologian aineopinnot