Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.16 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi on suunnattu Avoimessa yliopistossa opiskeleville, Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, monikulttuurisuusalan ammattilaisille sekä muille monikulttuurisuusteemoista kiinnostuneille.

Opiskelija on opintojakson suoritettuaan syvällisemmin perehtynyt joihinkin keskeisiin ja ajankohtaisiin sosiaalipsykologian teoreettisiin tai soveltaviin kysymyksiin.

Verkkoluennot 16 h ja tiivistelmän (n. 250 sanaa) laatiminen jokaisesta luennosta sekä kokoavan esseen kirjoittaminen kahdesta teoreettisesta ja kahdesta soveltavasta luennosta kirjallisuuksineen. Kirjallisuutena käytetään luennoitsijoiden valitsemia artikkeleita.

Arviointi perustuu esseeseen ja se arvoidaan asteikolla 0-5.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Kurssin painopiste on työyhteisöissä, mutta myös kulttuurien kohtaamista opetus-, ohjaus ja asiakastyössä tullaan käsittelemään. Kurssi koostuu kahdesta osasta: neljästä teoreettisemmasta ja neljästä soveltavammasta luennosta. Ensimmäisellä puolikkaalla opiskelija perehtyy erityisesti sosiaalipsykologisiin ja organisaatiopsykologiin teorioihin ja tutkimustietoon monikulttuuristen ryhmien toiminnasta ja johtamisesta. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan kulttuurien kohtaamista työelämän erilaisissa konteksteissa. Nämä luennot keskittyvät erityisesti sosiologian, sosiaalityön ja kasvatustieteiden näkökulmiin. Kurssin käytyään opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä monikulttuuristen työyhteisöjen toimintaa helpottavia ja vaikeuttavia tekijöitä sekä tarkastella tieteellisten käsitteiden avulla maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatiota työyhteisöön.

Kurssin ohjelma:

Alkutapaaminen tuutorin johdolla to 12.5.16 klo 17-19, FellmanniCampus (Kirkkokatu 27, Lahti)

Verkkoluennot: ti ja to 17.5.-9.6.16 klo 16.30-18. Luentotallenteet ovat kuunneltavissa luentoa seuraavana päivänä Moodle-oppimisympäristössä. Moodle aukeaa 17.5.16

Ti 17.5.16 Mitä on monikulttuurinen työelämä? Mitä tiedetään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksista ryhmän toimintaan, tuloksellisuuteen ja päätöksentekoon? / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

To 19.5.16 Ennakkoluulot, epäluottamus ja syrjintä työelämässä / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

Ti 24.5.16 Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatio työyhteisöön / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

To 26.5.16 Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen / Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

Ti 31.5.16 Monikulttuurisuus hoitotyön kontekstissa / Antero Olakivi, VTM (tohtorikoulutettava)

To 2.6.16 Monikulttuurisuus ohjaustyössä ja koulutuksessa / Ari Nieminen, VTT

Ti 7.6.16 Monikulttuurisuus sosiaalityössä / Marja Katisko, VTT

To 9.6.16 Monikulttuurisuus koulutyön kontekstissa / Anna-Leena Riitaoja, FT


Tehtävät
:Tiivistelmän ja esseen palautus Moodleen 19.6. tai 30.6.16 mennessä.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Sosiaalipsykologian aineopinnot