Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa opintojaksoittain 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tutkimuskohteet vaihtelevat kokonaisia yhteiskuntia kuvaavista rakenteellisista seikoista intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Sosiologian opiskelu auttaa jäsentämään yhteiskuntia kaikessa monimuotoisuudessaan ja ymmärtämään, miten ihmiset, yhteiskunnat ja koko maailma muodostavat monimutkaisen vastavuoroisuuksien verkon.

Sosiologian perusvire on kriittinen. Se pyrkii tutkimaan ja arvioimaan yhteiskuntaa ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä kyseenalaistaen totutut ajattelutavat. Sosiologinen tutkimus on samalla myös keskustelua yhteiskunnan kanssa. Tutkimukset ovat puheenvuoroja, jotka tarjoavat mahdolisuuden puhua uudella tavalla aikalaisia askarruttavista ilmiöistä tai paljastavat ongelmia, joiden olemassaoloa ei ole aikaisemmin tiedostettu.

Sosiologian perusopinnot (25 op) - A75011:

Sosiologian johdantokurssi (5 op) - A751110
Väestötieteen johdantokurssi (5 op) - A751111
Suomalaista sosiologiaa (5 op) - A751113
Sosiologisia näkökulmia (5 op) - A751114
Sosiologian oppihistoria I (5 op) - A75216

Katso suoritustavat opintokokonaisuuteen kuuluvien jaksojen opinto-ohjelmista.

Katso kirjallisuus opintokokonaisuuteen kuuluvien jaksojen opinto-ohjelmista.

Asteikolla 0 - 5

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -kokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset).